Het Omzetten van een Eenmanszaak of VOF naar een BV: Wat je Moet Weten

omzetten-eenmanszaak-vof-naar-bv

Eenmanszaken en vennootschappen onder firma (VOF) zijn veelvoorkomende rechtsvormen voor ondernemers in Nederland. Echter, naarmate een bedrijf groeit, kan het voordelig zijn om de rechtsvorm om te zetten naar een besloten vennootschap (BV). Het omzetten van een eenmanszaak of VOF naar een BV brengt bepaalde juridische en fiscale implicaties met zich mee. In dit artikel zullen we dieper ingaan op dit onderwerp en bespreken wat je moet weten wanneer je overweegt om je onderneming om te zetten naar een BV.

Wat is een eenmanszaak?

werk-collega-compliment-laptop

Een eenmanszaak is de eenvoudigste vorm van ondernemerschap in Nederland. Het wordt gerund door één persoon, de eigenaar, die volledig verantwoordelijk is voor de bedrijfsvoering en aansprakelijkheid. Een eenmanszaak heeft geen aparte juridische entiteit en de winst wordt belast als inkomen van de eigenaar.

Wat is een vennootschap onder firma (VOF)?

Een vennootschap onder firma (VOF) is een samenwerkingsverband tussen twee of meer personen, waarbij iedere vennoot bijdraagt aan de onderneming en de winst. In een VOF zijn alle vennoten hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van de onderneming. Een VOF heeft geen rechtspersoonlijkheid.

Wat is een besloten vennootschap (BV)?

Een besloten vennootschap (BV) is een rechtspersoon met beperkte aansprakelijkheid. Het is een afzonderlijke entiteit van de eigenaar(s). Een BV heeft een eigen vermogen, kan aandelen uitgeven en is onderhevig aan specifieke wet- en regelgeving. De aandelen van een BV zijn niet vrij verhandelbaar zoals bij een eenmanszaak of VOF.

Redenen om over te stappen naar een BV

Er zijn verschillende redenen waarom ondernemers ervoor kiezen om hun eenmanszaak of VOF om te zetten naar een BV. Enkele van deze redenen zijn:

 • Beperkte aansprakelijkheid: Een BV biedt bescherming tegen persoonlijke aansprakelijkheid. Als eigenaar van een BV ben je in principe alleen aansprakelijk voor het bedrag dat je hebt geïnvesteerd in de BV.
 • Professionele uitstraling: Een BV wordt vaak als professioneler gezien dan een eenmanszaak of VOF. Het kan helpen bij het aantrekken van investeerders, het aangaan van samenwerkingsverbanden en het verkrijgen van krediet bij financiële instellingen.
 • Belastingvoordelen: In sommige gevallen kan een BV gunstiger zijn op het gebied van belastingen, met name op het gebied van vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting.

Juridische implicaties van het omzetten naar een BV

Het omzetten van een eenmanszaak of VOF naar een BV heeft juridische implicaties. Enkele belangrijke punten om rekening mee te houden zijn:

 • Oprichtingsakte: Bij het oprichten van een BV moet er een oprichtingsakte worden opgesteld en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK).
 • Statuten: Een BV moet statuten hebben die de interne regels en procedures van de onderneming vastleggen.
 • Bestuurders en aandeelhouders: Een BV heeft minimaal één bestuurder en één aandeelhouder nodig. Deze kunnen dezelfde persoon zijn of verschillende personen.
 • Jaarrekening: Een BV is verplicht om jaarlijks een jaarrekening op te stellen en te publiceren.

Fiscale implicaties van het omzetten naar een BV

handen-schudden-deal-werk-afspraak

Op fiscaal gebied zijn er ook enkele implicaties bij het omzetten naar een BV. Enkele belangrijke punten zijn:

 • Overdrachtsbelasting: Bij het omzetten van een eenmanszaak of VOF naar een BV kan er overdrachtsbelasting verschuldigd zijn als er onroerend goed betrokken is bij de onderneming.
 • Inkomstenbelasting: Bij een BV betaal je als eigenaar inkomstenbelasting over het salaris dat je uit de BV ontvangt en eventueel over uitgekeerd dividend.
 • Vennootschapsbelasting: Een BV is onderworpen aan vennootschapsbelasting over de behaalde winst.

Stappen om een eenmanszaak of VOF om te zetten naar een BV

Het proces van het omzetten van een eenmanszaak of VOF naar een BV omvat verschillende stappen. Enkele stappen die je moet volgen zijn:

 1. Voorbereiding: Verzamel alle benodigde informatie en documenten, zoals de financiële gegevens van de onderneming en eventuele contracten met klanten of leveranciers.
 2. Beoordeling en advies: Raadpleeg een juridisch en fiscaal adviseur om de haalbaarheid en de mogelijke implicaties van het omzettingsproces te beoordelen. Zij kunnen je ook begeleiden bij het maken van de juiste keuzes.
 3. Oprichting van de BV: Stel de oprichtingsakte op, waarin onder andere de statuten van de BV worden vastgelegd. Schakel een notaris in om de akte te passeren en de BV in te schrijven bij de KvK.
 4. Overdracht van activa en passiva: Breng alle activa en passiva van de eenmanszaak of VOF over naar de BV. Dit omvat onder andere het overdragen van eigendommen, contracten en klantenbestanden.
 5. Informeer relevante partijen: Stel belanghebbenden op de hoogte van de omzetting, zoals klanten, leveranciers, banken en belastingdienst. Zorg ervoor dat alle benodigde administratieve wijzigingen worden doorgevoerd.
 6. Aanpassingen in de bedrijfsvoering: Pas de bedrijfsvoering aan de nieuwe structuur van de BV aan. Dit kan onder andere betrekking hebben op het aanstellen van een bestuurder, het opstellen van een nieuwe administratie en het voldoen aan de wettelijke verplichtingen van een BV.
 7. Begeleiding en controle: Laat je gedurende het proces begeleiden door professionals om ervoor te zorgen dat alles correct wordt uitgevoerd en aan de wettelijke vereisten wordt voldaan.

Hulp nodig? Laat snel en gemakkelijk je eenmanszaak omzetten naar bv door firm24.

De rol van de notaris bij het omzettingsproces

Bij het omzetten van een eenmanszaak of VOF naar een BV speelt de notaris een belangrijke rol. De notaris is verantwoordelijk voor het opstellen en passeren van de oprichtingsakte van de BV. Daarnaast zorgt de notaris voor de inschrijving van de BV bij de KvK en de juiste registratie van de wijzigingen in het handelsregister.

De notaris adviseert ook over de juridische aspecten van de omzetting en zorgt ervoor dat alle wettelijke vereisten worden nageleefd. Het is daarom essentieel om een ervaren notaris te raadplegen die gespecialiseerd is in ondernemingsrecht.

Kapitaal en aandelen bij een BV

online-studie-laptop-leren

Bij de oprichting van een BV is het nodig om kapitaal in te brengen. Dit kan in de vorm van geld of inbreng van goederen. Het minimumkapitaalvereiste voor een BV is op dit moment €0,01.

Daarnaast heeft een BV aandelen, die het eigendom van de BV vertegenwoordigen. Deze aandelen kunnen worden verdeeld onder de aandeelhouders. Het is belangrijk om de structuur van het aandelenkapitaal goed te bepalen, inclusief het aantal aandelen en de verdeling ervan.

Veranderingen in aansprakelijkheid en risicoprofiel

Een belangrijk voordeel van het omzetten naar een BV is de verandering in aansprakelijkheid. Bij een eenmanszaak of VOF zijn de eigenaar(s) persoonlijk aansprakelijk voor de schulden van de onderneming. Dit betekent dat bij financiële problemen de privévermogens van de eigenaar(s) in gevaar kunnen komen.

Bij een BV is de aansprakelijkheid beperkt tot het geïnvesteerde kapitaal. De eigenaar(s) zijn in principe niet persoonlijk aansprakelijk voor de schulden van de BV. Dit zorgt voor meer financiële bescherming en vermindert het persoonlijke risico.

Deze verandering in aansprakelijkheid heeft ook invloed op het risicoprofiel van de onderneming. Een BV kan meer risico’s nemen en grotere contracten aangaan, omdat de aansprakelijkheid beperkt blijft tot het vermogen van de BV. Dit kan de groei en ontwikkeling van de onderneming bevorderen.

Behoud van ondernemingsactiviteiten en klantenbestand

Bij het omzetten van een eenmanszaak of VOF naar een BV is het belangrijk om de continuïteit van de ondernemingsactiviteiten en het klantenbestand te waarborgen. Het omzettingsproces mag geen negatieve invloed hebben op bestaande klantenrelaties en lopende contracten.

Het is belangrijk om tijdig te communiceren met klanten en andere belanghebbenden over de veranderingen in de rechtsvorm. Door duidelijkheid te verschaffen en de voordelen van de omzetting te benadrukken, kan het vertrouwen van klanten behouden blijven en de overgang soepel verlopen.

Belastingvoordelen en verplichtingen bij een BV

Het omzetten naar een BV kan ook fiscale voordelen met zich meebrengen. Een BV is onderworpen aan vennootschapsbelasting, wat kan leiden tot een lager belastingtarief in vergelijking met inkomstenbelasting bij een eenmanszaak of VOF. Bovendien zijn er mogelijkheden voor belastingplanning en het benutten van fiscale voordelen die specifiek gelden voor BV’s.

Aan de andere kant brengt het runnen van een BV ook fiscale verplichtingen met zich mee, zoals het opstellen en indienen van een jaarlijkse vennootschapsbelastingaangifte en het voldoen aan andere administratieve verplichtingen. Het is essentieel om op de hoogte te zijn van deze verplichtingen en tijdig aan de fiscale verplichtingen te voldoen.

Overige overwegingen bij het omzetten naar een BV

werk-collegas-kantoor

Bij het overwegen van het omzetten van een eenmanszaak of VOF naar een BV zijn er nog enkele andere overwegingen om rekening mee te houden:

 • Kosten: Het omzettingsproces naar een BV brengt kosten met zich mee, zoals notaris- en advieskosten. Het is belangrijk om deze kosten in overweging te nemen en een kosten-batenanalyse te maken.
 • Administratieve verplichtingen: Een BV heeft meer administratieve verplichtingen dan een eenmanszaak of VOF. Het is belangrijk om te zorgen voor een goede administratie en tijdig aan alle verplichtingen te voldoen, zoals het opstellen van jaarrekeningen en het indienen van belastingaangiften.
 • Bedrijfsopvolging: Als je plannen hebt voor bedrijfsopvolging in de toekomst, kan het omzetten naar een BV gunstig zijn. Een BV kan gemakkelijker worden overgedragen aan een nieuwe eigenaar dan een eenmanszaak of VOF.
 • Flexibiliteit: Een BV biedt meer flexibiliteit in termen van het aantrekken van investeerders, het uitgeven van aandelen en het aangaan van samenwerkingsverbanden. Dit kan voordelig zijn als je groeiplannen hebt voor je onderneming.

Conclusie

Het omzetten van een eenmanszaak of VOF naar een BV is een belangrijke beslissing die goed moet worden overwogen. Het biedt verschillende voordelen, zoals beperkte aansprakelijkheid, een professionele uitstraling en mogelijk belastingvoordelen. Het omzettingsproces omvat juridische, fiscale en administratieve stappen die zorgvuldig moeten worden gevolgd.

Het is raadzaam om professioneel advies in te winnen van juridische en fiscale experts om ervoor te zorgen dat het omzettingsproces correct wordt uitgevoerd en aan alle wettelijke vereisten wordt voldaan. Een notaris speelt een belangrijke rol bij het opstellen van de oprichtingsakte en het zorgen voor de juiste registraties.

Het omzetten naar een BV biedt nieuwe mogelijkheden en kan de groei en ontwikkeling van je onderneming stimuleren. Het is echter belangrijk om ook rekening te houden met de kosten, administratieve verplichtingen en andere overwegingen die gepaard gaan met het runnen van een BV.

Total
0
Shares
Gerelateerde berichten