Hoe je een Legionella Risico Inventarisatie en Beheersplan opstelt

legionella-risico-inventarisatie-beheersplan

Bedrijven en organisaties die een eigen watervoorziening hebben, moeten vaak maatregelen treffen om de kans op veteranenziekte door legionella te voorkomen. Legionella is een bacterie die in heel kleine waterdruppeltjes zit. Wie eigenaar is van een zogenoemde ‘prioritaire locatie’, moet maatregelen nemen.

Risicoanalyse laten doen en beheersplan laten opstellen

Allereerst: een legionella risico-inventarisatie en beheersplan stel je niet zelf op. Dat laat je doen door een gecertificeerde instelling. Deze instelling komt langs om een risicoanalyse uit te voeren. Bij een risicoanalyse kijkt de inspecteur naar mogelijke gevaren en naar eventuele verbeteringen. Aan de hand daarvan wordt een legionellabeheersplan opgesteld. In dit plan staan adequate maatregelen die bedrijven moeten treffen om legionella te voorkomen.

Om te controleren of bedrijven zich aan de maatregelen houden, moeten er ook logboeken worden ingevuld. Voor veel bedrijven is dit aardig wat werk, en daarom besteden de meeste beheerders van een (drink)waterinstallatie het werk ook uit aan een specialist. Een van de voorbeelden van een inspectie is de NEN 1006-inspectie. Daar hoort onder meer een keerklepcontrole bij.

Bedrijven die prioritair zijn en zich aan deze regels moeten houden, zijn onder meer:

  • Asielzoekerscentra;
  • Badinrichtingen zoals zwembaden en sauna’s;
  • Benzinestations, truckstops en wegrestaurants met douches;
  • Bungalowparken en (mini)campings;
  • Celinrichtingen zoals gevangenissen en politiebureaus;
  • Jachthavens;
  • Logiesverblijven zoals hotels, pensions en woonlogiesverblijven (bed and breakfast) waar meer dan 5 personen kunnen overnachten;
  • Ziekenhuizen;
  • Zorginstellingen.

Waarom een legionellabeheersplan?

water-fles-vullen-drinken-kraan

In het legionella beheersplan staan de maatregelen die je moet nemen om het risico op besmetting met legionella terug te dringen. In dit plan staat ook welke instanties besmet kunnen raken door legionella. Daarnaast staat erin bij welke werkzaamheden werknemers risico lopen op besmetting. Het beheersplan wordt dus geschreven door een derde partij; een deskundige die kan oordelen over de risico’s. In de praktijk is dat vaak een arbodienst of een gecertificeerde specialist. Die beoordeelt de risico’s en welke maatregelen er nodig zijn. De verplichtingen hiertoe kun je nalezen in het Arbeidsomstandighedenbesluit of in de Arbowet.

Is legionellapreventie verplicht?

Niet ieder bedrijf of instelling is verplicht legionellapreventie uit te voeren. Maar eigenaren van prioritaire installaties, zijn dat wel. In de wet staat dat zij verplicht zijn om maatregelen te nemen om de groei van legionella tegen te gaan. Hierboven vind je een lijst van organisaties die verplicht zijn legionellacontrole te doen. Minimaal twee keer per jaar moet het water worden gecontroleerd op legionella. Dat moet worden gedaan door een goedgekeurd laboratorium. Wanneer er meer dan 100 kolonievormende eenheden per liter in het water zitten, moet je maatregelen nemen en een melding doen aan de inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

Total
0
Shares
Gerelateerde berichten