Top 20 Armste Landen ter Wereld

armste-landen-ter-wereld

Hier volgen de 20 armste landen ter wereld, met op nummer 1 het armste land ter wereld.

20. Ethiopië

> BNI per hoofd van de bevolking: $ 2.410

> BBP 2020: 107,6 miljard dollar

> Levensverwachting: 66,6 jaar

> Bevolking: 115,0 miljoen

Ethiopië is een van de slechts 20 landen met een BNI (bruto nationaal inkomen) per hoofd van de bevolking van minder dan $2500. Met bijna 115 miljoen mensen is het verreweg het grootste land dat tot de armste landen ter wereld behoort. Werknemers in de landbouw hebben over het algemeen een laag inkomen, en 35,5% van het BBP (bruto binnenlands product) van Ethiopië is afkomstig van landbouw, bosbouw en visserij – een aandeel dat tien keer zo groot is als het aandeel van deze sector in de totale economische productie van alle landen.

De economie van Ethiopië heeft in 2020 te kampen gehad met droogte en met jaren van gewelddadige politieke instabiliteit. Premier Abiy Ahmed won de Nobelprijs voor de Vrede omdat hij in 2019 onderhandelde over een einde van de oorlog met buurland Eritrea. Maar in 2020 lanceerde Ahmed aanvallen tegen rebellenstrijders in de regio Tigray in het noorden van het land, nadat het gebied zijn eigen verkiezingen had gehouden in weerwil van Ethiopië’s regering. Duizenden zijn bij de gevechten omgekomen.

19. Oeganda

Boerinnen verdienen beter in Oeganda - Cordaid

> BNI per hoofd van de bevolking: $2.260

> BBP 2020: 37,4 miljard dollar

> Levensverwachting: 63,4 jaar

> Bevolking: 45,7 miljoen

Oeganda is een ingesloten land in Oost-Afrika. Zoals veel van de landen in de regio heeft het een relatief laag inkomen. Het BNI per hoofd van de bevolking bedraagt slechts $2.260 – een fractie van het wereldwijde BNI per hoofd van de bevolking van ongeveer $17.500.

In de armste landen ter wereld woont een groot deel van de bevolking op het platteland, en Oeganda is daarop geen uitzondering. Maar liefst 75% van de Oegandezen woont buiten de grote bevolkingscentra – en meer dan 41% van de inwoners van Oeganda leeft van $1,90 per dag of minder.

18. Mali

> BNI per hoofd van de bevolking: $2.250

> BBP 2020: 17,4 miljard dollar

> Levensverwachting: 59,3 jaar

> Bevolking: 20,3 miljoen

Mali is een van de armste landen ter wereld, met een BNI per hoofd van de bevolking van $2.250. Wereldwijd bedraagt de economische output per hoofd van de bevolking 17.535 dollar. Landen met een laag inkomen hebben vaak minder toegang tot gezondheidszorg, en Mali heeft een levensverwachting bij de geboorte van 59,3 jaar, meer dan 13 jaar lager dan de wereldwijde levensverwachting.

Een aantal factoren maken de sociaaleconomische omstandigheden in Mali moeilijk, waaronder onderwijs. Slechts 35,5% van de bevolking van 15 jaar en ouder in het land heeft onderwijs gehad, het op drie na laagste percentage van alle landen waarover gegevens beschikbaar zijn. Wereldwijd kan 86,5% van de volwassenen van 15 jaar en ouder lezen. Ook heeft minder dan de helft van alle Malinezen toegang tot elektriciteit, vergeleken met meer dan 90% van alle mensen ter wereld.

17. Gambia

Gambia steelt je hart! Gezinsvakantie Gambia | Reishonger.nl

> BNI per hoofd van de bevolking: $2.240

> BBP 2020: $1.9 miljard

> Levensverwachting: 62,0 jaar

> Bevolking: 2,4 miljoen

Gambia heeft een bruto nationaal inkomen per hoofd van de bevolking van $2.240, waarin alle economische activiteit in het land is opgenomen, alsmede het inkomen van Gambianen dat buiten het land wordt gegenereerd. Het werkloosheidscijfer van het land ligt met 9,6% ver boven het cijfer van 6,5% wereldwijd.

In de meeste van de armste landen ter wereld woont het merendeel van de inwoners op het platteland en vormt de landbouw een relatief groot deel van de economische activiteit. In Gambia woont echter slechts 37,4% van de bevolking op het platteland, vergeleken met 43,8% van de wereldbevolking. Ondanks de tamelijk stedelijke samenstelling van het land heeft minder dan 60% van de mensen in Gambia toegang tot elektriciteit.

16. Togo

> BNI per inwoner: $2.230

> BBP 2020: 7,6 miljard dollar

> Levensverwachting: 61,0 jaar

> Bevolking: 8,3 miljoen

Togo heeft een BNI per hoofd van de bevolking van $2.230, minder dan alle andere landen ter wereld (op 15 na, van de bijna 200 landen). Meer dan 57% van de bevolking van het land woont op het platteland, wat het moeilijk kan maken om onderwijs en gezondheidszorg te krijgen.

Net als in bijna alle andere landen op deze lijst, zijn de gezondheidsresultaten in Togo relatief slecht. Mensen met een laag inkomen hebben vaak moeite om adequate gezondheidszorg of voeding te krijgen. Togo heeft een levensverwachting bij de geboorte van 61 jaar – meer dan een decennium lager dan het gemiddelde wereldwijd. Moeder- en kindersterfte komen in Togo veel vaker voor dan in de meeste landen.

15. Burkina Faso

> BNI per hoofd van de bevolking: $2.190

> BBP 2020: 17,4 miljard dollar

> Levensverwachting: 61,6 jaar

> Bevolking: 20,9 miljoen

Burkina Faso is een ingesloten land in West-Afrika dat grenst aan verschillende andere landen op deze lijst, waaronder Mali, Niger en Togo. Het is een van de armste landen ter wereld: meer dan 41% van de inwoners van Burkina Faso leeft onder de nationale armoedegrens.

Meer dan een kwart van het BBP van Burkina Faso is afkomstig van de export van goederen en diensten – dat is minder dan het gemiddelde van 29,5% wereldwijd, maar nog altijd meer dan de meeste andere landen die tot de armste landen ter wereld behoren. Het overgrote deel van de export van het land bestaat uit goud, met een waarde van 4,6 miljard dollar van de totale export van het land in 2019 ter waarde van 6 miljard dollar.

14. Rwanda

Tradities van Rwanda

> BNI per hoofd van de bevolking: $2.160

> BBP 2020: 10,3 miljard dollar

> Levensverwachting: 69,0 jaar

> Bevolking: 13,0 miljoen

Rwanda is een van de armste landen ter wereld, met een BNI per hoofd van de bevolking van $2.160 – een fractie van het wereldwijde BNI per hoofd van de bevolking van $17.535. Meer dan de helft van de Rwandezen leeft in extreme armoede, d.w.z. dat zij moeten rondkomen van $1,90 per dag of minder – het op drie na hoogste percentage van alle landen waarover gegevens beschikbaar zijn.

Ondanks de welig tierende armoede heeft Rwanda enkele voordelen ten opzichte van andere landen die tot de armste van de wereld behoren. Van alle landen op deze lijst worden de instellingen van Rwanda als het minst corrupt beschouwd, volgens Transparency International. Rwanda’s levensverwachting bij de geboorte van 69,0 jaar ligt relatief dicht bij de gemiddelde levensverwachting van 72,7 jaar wereldwijd, en het kindersterftecijfer van 34,3 per 1.000 levendgeborenen is zelfs beter dan het wereldwijde cijfer van 37,7 per 1.000 levendgeborenen.

13. Afghanistan

> BNI per hoofd van de bevolking: $2.110

> BBP 2020: 19,8 miljard dollar

> Levensverwachting: 64,8 jaar

> Bevolking: 38,9 miljoen

Afghanistan is het enige land in het Midden-Oosten dat tot de armste landen ter wereld behoort. Bijna alle andere armste landen liggen in Afrika of zijn relatief kleine eilandstaten. Slechts een dozijn landen heeft een lager BNI per hoofd van de bevolking dan het BNI van Afghanistan van $2.110.

Oorlog en geweld verstikken de economische groei, en Afghanistan heeft te maken gehad met voortdurende onrust en tegenspoed. Sinds de terroristische aanslagen van 11 september voert de VS een langdurige oorlog in het land. Sinds 2001 zijn in het oorlogsgebied Afghanistan en Pakistan meer dan 240.000 mensen gedood, onder wie meer dan 71.000 burgers.

12. Guinee-Bissau

> BNI per hoofd van de bevolking: $1.980

> BBP 2020: 1,4 miljard dollar

> Levensverwachting: 58,3 jaar

> Bevolking: 2,0 miljoen

Guinee-Bissau is een van slechts een dozijn landen waar het bruto nationaal inkomen per hoofd van de bevolking minder dan 2.000 dollar bedraagt. Wereldwijd bedraagt het BNI per hoofd van de bevolking 17.535 dollar. Lagere inkomens leiden vaak tot problemen in de gezondheidszorg, en in Guinee-Bissau komen kindersterfte, moedersterfte en tuberculosediagnoses allemaal meer dan twee keer zo vaak voor als in de rest van de wereld.

Rijkere landen hebben over het algemeen een veel groter aandeel van hun economische activiteit te danken aan de export, terwijl armere landen meer afhankelijk zijn van de landbouw en aanverwante beroepen. Guinee-Bissau had in 2019 een export ter waarde van minder dan 250 miljoen dollar, waarvan het grootste deel bestond uit gewassen zoals kokosnoten, cashewnoten en paranoten.

11. Sierra Leone

Reisbudget in Sierra Leone, Prijs en Levenskosten in 2022

> BNI per hoofd van de bevolking: $1.670

> BBP 2020: 3,9 miljard dollar

> Levensverwachting: 54,7 jaar

> Bevolking: 8,0 miljoen

Sierra Leone aan de westkust van Afrika heeft een BNI per hoofd van de bevolking van $1.670, wat lager is dan in op 10 na alle andere landen ter wereld. Dit armoedeniveau heeft een verwoestend effect gehad op de bevolking – Sierra Leone is een van de slechts vier landen waar de levensverwachting bij de geboorte minder dan 55 jaar bedraagt.

Rijke landen hebben meestal een gediversifieerde economie en halen een groot deel van hun economische productie uit de export, terwijl de arbeiders in armere landen meestal als landbouwer werken. Sierra Leone is het enige land op aarde dat het grootste deel van zijn BBP – 61,3% – uit landbouw, bosbouw en visserij haalt. Sierra Leone is rijk aan grondstoffen zoals diamanten, titaniumerts, bauxiet, ijzererts en goud, maar het land heeft te maken gehad met een reeks gerelateerde gewelddadige conflicten die het land hebben gedestabiliseerd.

10. Tsjaad

> BNI per hoofd van de bevolking: $1.580

> BBP 2020: 10,1 miljard dollar

> Levensverwachting: 54,2 jaar

> Bevolking: 16,4 miljoen

Tsjaad is een van de 10 armste landen ter wereld, met een BNI per hoofd van de bevolking van $1.580. Dit is minder dan een tiende van het wereldwijde BNI per hoofd van de bevolking. Landen met een laag inkomen zoals Tsjaad hebben vaak te kampen met ernstige gezondheidsproblemen door een gebrek aan geld en middelen.

Tsjaad is een van de slechts twee landen, samen met Zuid-Soedan, waar minder dan 10% van de inwoners toegang heeft tot elektriciteit. Dit kan het moeilijk maken om gezondheidszorg te verlenen. Tsjaad is een van de slechts drie landen met een moedersterftecijfer van meer dan 1.000 sterfgevallen per 100.000 levendgeborenen. Het wereldwijde moedersterftecijfer bedraagt 211 sterfgevallen per 100.000 levendgeborenen.

9. Malawi 

Vakantie in Malawi: de leukste routes, foto's en dingen om te doen Malawi | Columbus Travel

> BNI per hoofd van de bevolking: $1.540

> BBP 2020: $12.0 miljard

> Levensverwachting: 64,3 jaar

> Bevolking: 19,1 miljoen

De economie van Malawi heeft het zwaarder dan die van bijna elk ander land op aarde. Het BNI per hoofd van de bevolking is $1.540. Ter vergelijking: het BNI per hoofd van de bevolking in de VS is bijna 43 keer hoger. Meer dan 82% van de 19,1 miljoen inwoners van Malawi woont op het platteland, waardoor ze vaak geen toegang hebben tot gezondheidszorg en economische mogelijkheden.

Malawi heeft het op één na hoogste percentage mensen dat in extreme armoede leeft van alle landen ter wereld, namelijk 69,2%. Het wereldwijde cijfer voor extreme armoede is 9,3%.

8. Madagaskar 

> BNI per hoofd van de bevolking: $1.540

> BBP 2020: 13,7 miljard dollar

> Levensverwachting: 67,0 jaar

> Bevolking: 27,7 miljoen

Madagaskar staat samen met een ander Afrikaans land, Malawi, op de achtste plaats van armste landen ter wereld. Beide hebben een BNI per hoofd van de bevolking van $1.540. Slechts een handvol landen ter wereld heeft een lager BNI per hoofd van de bevolking. Minder dan 27% van de inwoners van Madagaskar heeft toegang tot elektriciteit, en het duurt meestal meer dan een jaar voordat iemand toegang heeft.

7. Liberia

Dozens of worshippers die in crush at Christian prayer meeting in Liberia | Liberia | The Guardian

> BNI per hoofd van de bevolking: $1.250

> BBP 2020: 3,0 miljard dollar

> Levensverwachting: 64,1 jaar

> Bevolking: 5,1 miljoen

Slechts enkele landen hebben een lager inkomen dan Liberia, dat een BNI per hoofd van de bevolking heeft van $1.250. Liberia heeft de laatste jaren te kampen gehad met oorlog en politieke instabiliteit, maar de omstandigheden lijken te verbeteren. Voormalig voetbalster George Weah won in 2017 de presidentsverkiezingen, de eerste democratische machtsoverdracht van het land in vele jaren.

Toch zijn er in Liberia nog veel obstakels voor welvaart. Slechts 27,6% van het land heeft toegang tot elektriciteit en het duurt 482 dagen om elektriciteit te krijgen, verreweg de langste wachttijd van alle landen ter wereld. Ook is bijna 52% van de mensen van 15 jaar en ouder in Liberia analfabeet, vergeleken met 13,5% van alle mensen in de wereld van die leeftijd.

6. Mozambique

> BNI per hoofd van de bevolking: $1.250

> BBP 2020: $14,0 miljard

> Levensverwachting: 60,9 jaar

> Bevolking: 31,3 miljoen

Mozambique staat samen met Liberia op de zesde plaats van armste landen ter wereld, met een BNI per hoofd van de bevolking van $1.250 in 2020. Meer dan 60% van de Mozambikaanse bevolking woont op het platteland, en minder dan 30% van de inwoners heeft toegang tot elektriciteit.

Net als drie andere armste landen ter wereld is ook in Mozambique een groot deel van het BBP afkomstig van de export. De export van goederen en diensten is goed voor 29,5% van alle economische output wereldwijd. In Mozambique is de export goed voor 41% van het BBP. De export van het land bedroeg in 2019 in totaal bijna 5,7 miljard dollar in waarde, en omvatte onder meer kolenbriketten, aluminium, petroleumgas, goud en tabak.

5. Nigeria

Nigeria: noodhulp en vluchtelingen - Oxfam Novib

> BNI per hoofd van de bevolking: $1.210

> BBP 2020: 13,7 miljard dollar

> Levensverwachting: 62,4 jaar

> Bevolking: 24,2 miljoen

Nigeria heeft het op vier na laagste BNI per hoofd van de bevolking ter wereld, namelijk $1.210. Meer dan 80% van de inwoners van Nigeria woont op het platteland en de landbouw is de levensader van de economie – 37,8% van het BBP van Nigeria is afkomstig van landbouw, bosbouw en visserij, vergeleken met 3,5% van de wereldwijde economische output. Landen die sterk afhankelijk zijn van de landbouw zijn meestal niet economisch welvarend.

De beperkte toegang tot gezondheidszorg, elektriciteit en economische mogelijkheden kan het groeipotentieel van Nigeria in de toekomst belemmeren. Slechts 35% van de inwoners van 15 jaar en ouder heeft onderwijs gehad, en minder dan 19% van alle inwoners heeft toegang tot elektriciteit.

4. Democratische Republiek Congo

> BNI per hoofd van de bevolking: $1.100

> BBP 2020: 49,9 miljard dollar

> Levensverwachting: 60,7 jaar

> Bevolking: 89,6 miljoen

De Democratische Republiek Congo is een groot land in het centrum van Afrika. Het is een van de armste landen ter wereld, met een BNI per hoofd van de bevolking van slechts $1.100. Er zijn waarschijnlijk een aantal factoren die bijdragen aan dit lage inkomensniveau, waaronder corruptie. Corruptie kan de economische groei verstikken door innovatie te ontmoedigen en de efficiëntie te verminderen. 

Inwoners van landen met lagere inkomens kunnen moeite hebben om adequate gezondheidszorg te vinden. De cijfers voor kindersterfte, moedersterfte en tuberculose zijn in het land meer dan twee keer zo hoog als in de rest van de wereld.

3. Centraal-Afrikaanse Republiek

Centraal-Afrikaanse Republiek

> BNI per hoofd van de bevolking: $1.040

> BBP 2020: 2,3 miljard dollar

> Levensverwachting: 53,3 jaar

> Bevolking: 4,8 miljoen

De Centraal-Afrikaanse Republiek is het op twee na armste land ter wereld, met een BNI per hoofd van de bevolking van net iets meer dan 1000 dollar. De mogelijkheden voor onderwijs en economische vooruitgang zijn beperkt in het land: slechts 37,4% van de inwoners van 15 jaar en ouder heeft onderwijs gehad en 14,3% van alle inwoners heeft toegang tot elektriciteit.

De Centraal-Afrikaanse Republiek heeft met veel van dezelfde gezondheidsproblemen te kampen als andere verarmde landen. Het heeft de laagste levensverwachting van alle landen ter wereld, namelijk 53,3 jaar – bijna twee decennia lager dan de gemiddelde levensverwachting wereldwijd. Het land heeft ook een van de vijf hoogste percentages kindersterfte, moedersterfte en tuberculosegevallen ter wereld.

Madagaskar heeft een werkloosheidscijfer van slechts 1,9%. Hoewel dit een positieve economische indicator lijkt, kunnen armere landen zeer lage werkloosheidscijfers hebben omdat een groot deel van de werknemers werkzaam is in de landbouw, bosbouw en visserij, in banen die vaak seizoensgebonden zijn en doorgaans niet goed betalen. In Madagaskar wordt 24,1% van het BBP toegeschreven aan de landbouw en aanverwante sectoren, bijna zeven keer zoveel als het wereldwijde aandeel van de landbouw in de economische output.

2. Somalië

> BNI per hoofd van de bevolking: 870 dollar

> BBP 2020: 4,9 miljard dollar

> Levensverwachting: 57,4 jaar

> Bevolking: 15,9 miljoen

Van de 193 landen waarover gegevens beschikbaar zijn, is Somalië met 870 dollar een van de slechts twee landen met een BNI per hoofd van de bevolking van minder dan 1.000 dollar. Meer dan twee derde van de Somalische bevolking moet rondkomen met minder dan $1,90 per dag.

Een aantal factoren kan het algemene economische welzijn van een land in de weg staan, waaronder corruptie en politieke desorganisatie – beide belangrijke problemen in Somalië. Decennialang had Somalië geen functionerende centrale regering. In 2012 kwam er eindelijk een internationaal erkende regering, maar het land heeft nog steeds te kampen met opstandige aanvallen van militante islamitische groeperingen zoals Al-Shabab.

1. Burundi

Burundi | ZOA

> BNI per hoofd van de bevolking: $780

> BBP 2020: 3,3 miljard dollar

> Levensverwachting: 61,6 jaar

> Bevolking: 11,9 miljoen

Burundi is een ingesloten land in Oost-Afrika. Het is veruit het armste land ter wereld, met een bruto nationaal inkomen per hoofd van de bevolking van slechts $780 – een fractie van het wereldwijde BNI per hoofd van de bevolking van $17.535.

In de meeste van de rijkste landen is een groot percentage van het BBP afkomstig van de export, meestal ver boven het gemiddelde van 29,5% voor alle landen. Toch vertegenwoordigt de uitvoer van Burundi slechts 5,0% van zijn BBP, het laagste aandeel van alle landen. Meer dan 86% van de Burundese bevolking woont op het platteland, het op één na hoogste percentage van alle landen. Landbouw en aanverwante sectoren zijn goed voor 28,5% van het BBP van Burundi, dat 3,3 miljard dollar bedraagt. Wereldwijd is de landbouw goed voor slechts 3,5% van alle economische productie.

Total
0
Shares
Gerelateerde berichten